بسمه تعالی
شرکت صنایع شیرآلات شهروز ثبت شده به شماره 23029در تاریخ 1383/06/11با هدف تولید کلیه شیرآلات برنجی (شیر های گازی و....)دراستان اصفهان شروع به فعالیت نمود و پس از مدتی کوتاه به تولید کننده برتر شیر گاز با تست همراه و با استاندارد ملی نایل گردید و پس از آن شروع به تولید اتصالات جوشی(درزدار و مانیسمان )شامل زانو،سه راه،سه راهی تبدیلی،تبدیل،سردنده ودوسردنده جهت مصارف گازی وصنعتی نمود و اکنون نیز موفق به تولید کلکتور و انواع شیر های کلکتور برای مصرف درسیستم پکیج گردیده و آماده عقد قرار داد با متقاضیان محترم می باشد.